Ubicació plataforma

Direcció científica

Any R*

Edició

Data d'inici

  INTRODUCCIÓ HOSPITALÀRIA

Totes les Unitats Docents

Pròpia de la U.D.

R 1

1

  Per determinar

Hospital de Palamós

Dr. José Roman Martínez

R 1

5

10 d'octubre de 2016

Hospital de Palamós

Dr. José Roman Martínez

R 1

4

12 setembre de 2016

14 novembre de 2016

Hospital de Palamós

Dr. José Roman Martínez

R 1/2

5

 

Unitat Docent SSIBE

Dr. José Roman Martínez

R 3

3

 Per determinar

Unitat Docent SSIBE

Dr. José Roman Martínez

R 2

3

 Per determinar

Hospital Universitari Sagrat Cor

Dra. Núria Parra Macías

R 1

1

 Per determinar

  RCP - AVANÇADA

Hospital de Palamós

Dr. Manuel Vicente Carrascal

R 2

4

 Per determinar

Hospital Universitari Sagrat Cor

Dra. Núria Parra Macías

R 1

5

 Per determinar

Hospital Universitari Sagrat Cor

Dra. Núria Parra Macías

R 2

5

 Per determinar

  BIBLIOGRAFIA SANITÀRIA III

Hospital Universitari Sagrat Cor

Dra. Núria Parra Macías

R 2/3

4

  Per determinar

  BIOÈTICA I

Hospital Universitari Sagrat Cor

Dra. Ana Lozano Miñana

R 1

4

 Per determinar

  BIOÈTICA II

Hospital de Palamós

Dra. Esther Vilert Garrofa

R 2

4

  Per determinar

Badalona Serveis Assistencials

Dr. Josep Antón González

R 3

1

Per determinar

  QUALITAT

Badalona Serveis Assistencials

Dr. Josep Antón González

R 2/3

3

Per determinar

Dr. Armand Grau

 

 

Hospital de Figueres

  COMUNICACIÓ AMB ELS PACIENTS

Per determinar

  SEGURETAT DEL PACIENT

Per determinar

Pròpia de la U.D.

R 4

1

  Per determinar

Hospital Universitari Sagrat Cor

Dra. Núria Parra Macías

R 1

3

Per determinar

R * : recomanat

Matrícula oberta

Per determinar

LECTURA CRÍTICA: TRACTAMENT

Unitat Docent SSIBE

Dr. José Roman Martínez

R 1

4

  Per determinar

tornar

Període d'inscripció:

 

Per determinar

 

A través de:

 

https://www.eventbrite.es/e/registro-cursos-competencias-transversales-fse-11439906067

 

No d'admetrà cap inscripció fora

de termini.

CURS:  LECTURA CRÍTICA: TRACTAMENT

 

La pràctica de la medicina ha canviat durant la darrera dècada i la informació ja no resideix únicament en l’expert o en els llibres de text.

Les fonts d’informació s’han diversificat i amenacen amb adquirir un volum tan important que indueixi a que el professional es refugiï en el conformisme dels coneixements adquirits, sense ser conscient que aquests coneixements caduquen ràpidament.

Aquest curs pretén ajudar el professional a seguir un raonament clínic basat en el fàcil maneig de fonts d’informació actualitzada, per tal que pugui mantenir actualitzats els seus coneixements.


Direcció científica:  Dr. Josep Román Martínez

Direcció Tècnica: Sílvia Arpal · Secretària de docència · docencia@ssibe.cat

Francisco Rodrigo · Coordinador de formació · Hospital de Palamós

Col·laboradors: Docents dels centres organitzadors

 

Dates del curs:  Per determinar

 

Curs adreçat a metges, farmacèutics i infermeres residents de les Unitats Docents ACEBA, Badalona Serveis Assistencials, IDC Salud Hospital Universitari Sagrat Cor, IDC Salud Hospital General de Catalunya, Hospital de Figueres, Mútua de Terrassa, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Corporació Sanitària Clínic-Maternitat.

 

Continguts:


Lectura crítica sobre articles de tractament:

a. Validesa d'una actitud terapèutica

b. Precisió d'una actitud terapèutica

c. Utilitat d'una actitud terapèutica

 

Objectius

Dotar a l’alumne d’eines per al seu treball habitual que li permetin:

 

     •  Estructurar els dubtes que sorgeixin en l’activitat diària, de forma tal que

        pugui realitzar una cerca bibliogràfica tot obtenint resposta als mateixos.

     •  Trobar respostes de forma eficient amb mínima inversió de temps i esforç.

     •  Valorar la solidesa de les respostes trobades.

 

Modalitat

 

El curs s’ofereix en modalitat virtual a través del Campus Virtual de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà https://moodle.ssibe.cat

 

 

RCP BÀSICA

SSIBE - Hospital de Palamós

Dr. José Román Martínez

R 1

4

10 d'octubre de 2016

tornar

Període de matrícula:

 

Del 29 de setembre a 6 d’octubre de 2016

 

docencia@ssibe.cat


Incripcions:

 

https://www.eventbrite.es/e/registro-cursos-competencias-transversales-fse-11439906067

 

Secretaria Tècnica:

Sílvia Arpal

 

CURS: REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR BÀSICA

 

Direcció: José Roman Martínez. Direcció d'Urgències de l'Hospital de Palamós.

Dates del curs: del 10 al 16 d'octubre de 2016

Curs adreçat a: Metges residents de qualsevol especialitat, farmacèutics residents, infermeres i llevadores residents.

 

Continguts:

En compliment dels diferents Reials Decrets que regulen el programa de formació de les diferents especialitats, el curs s'estructura en els següents temes:

 

-  Apertura de la via aèria

-  Ventilació assistida no instrumentada

-  Massatge cardíac extern

-  Maneig del desfibril·lador automàtic

 

Directrius teòriques i resolució de casos simulats.

 

Modalitat: virtual a través de l'Espai de Formació de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà: www.ssibe.cat

 

Idioma del material: anglès.

 

 

 

 

 

  Introducció MBE

Hospital de Palamós

Dr. José Román Martínez

R 1

4

del 12/09 al 2/10 de 2016

 

tornar

Matrícula:

 

SSIBE

 

Inscripció tancada.

 

CURS: INTRODUCCIÓ MBE

La pràctica de la medicina ha canviat durant la darrera dècada i la informació
ja no resideix únicament en l’expert o en els llibres de text. Les fonts d’informació s’han diversificat i amenacen amb adquirir un volum tan important que indueixi a que el professional es refugiï en el conformisme dels coneixements adquirits, sense ser conscient que aquests coneixements caduquen ràpidament. Aquest curs pretén ajudar el professional a seguir un raonament clínic basat en el fàcil maneig de fonts d’informació actualitzada, per tal que pugui mantenir actualitzats els seus coneixements.

 

Direcció científica: Josep Román Martínez

Col•laboradors docents: Josep Anton González Ares, Cap d’Estudis. Badalona Serveis Assistencials. M. Àngels Larrabeiti Castillo, Supervisora d’infermeria d’Atenció Primària SSIBE.

 

Dates del curs:  del 12 al 2 d'octubre de 2016

 

Curs adreçat a:  Residents de medicina, farmàcia i infermeria.

 

Continguts:


Bases del raonament clínic

• Introducció a la MBE

• El dubte diari i les preguntes clíniques

• Fonts de respostes

• Avaluació de la qualitat de la resposta

 

Modalitat:

 

El curs s’ofereix en modalitat virtual a través de l’Espai de Formació de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) http://www.ssibe.cat/

 

Secretària tècnica: Sílvia Arpal

Unitat Docent SSIBE – Hospital de Palamós

C/ Hospital, 36 - Palamós 17230

Tel: 972 609 219

Correu electrònic: docencia@ssibe.cat

 

 Metodologia de la Recerca

SSIBE

Dr. José Román Martínez

R 3

1

Per determinar

tornar

Matrícula:

 

 

Inscripcions:

 

 

CURS: METODOLOGIA DE LA RECERCA

Dates del curs:  Per determinar

 

Curs adreçat a:  Residents de medicina, farmàcia i infermeria.

 

Programa:

 

Mòdul 1

Introducció a la epidemiología

Josep Anton González

 

Mòdul 2

Concepció del problema a investigar

Josep Román

 

Mòdul 3

Conceptes d'epidemiología bàsica

Inma Sánchez

 

Mòdul 4

Disseny de la recerca

Jordi Coderch

 

Mòdul 5

Anàlisi estadística de les dades

Irene Moral

 

Mòdul 6

Interpretació de resultats

Núria Gimenez

 

Mòdul 7

Comunicació de resultats

Armand Grau

 

Mòdul 8

(examen)

Josep Antón González

 

Mòdul 9

(entrega del treball final)

Cada UD els seus

 

 

Secretària tècnica:
Unitat Docent MFIC Badalona Serveis Assistencials

Secretària: Mercè Massó Pedragosa

E-mail: mmasso7@bsa.cat

Tel. 93 163 98 03

www.bsa.cat

 

 

LECTURA CRÍTICA:

PRONÒSTIC

Unitat Docent SSIBE

Dr. José Roman Martínez

R 1

5

Per determinar

tornar

CURS:  LECTURA CRÍTICA: PRONÒSTIC

 

La pràctica de la medicina ha canviat durant la darrera dècada i la informació ja no resideix únicament en l’expert o en els llibres de text.

Les fonts d’informació s’han diversificat i amenacen amb adquirir un volum tan important que indueixi a que el professional es refugiï en el conformisme dels coneixements adquirits, sense ser conscient que aquests coneixements caduquen ràpidament.

Aquest curs pretén ajudar el professional a seguir un raonament clínic basat en el fàcil maneig de fonts d’informació actualitzada, per tal que pugui mantenir actualitzats els seus coneixements.


Direcció científica:  Dr. Josep Román Martínez

Direcció Tècnica: Sílvia Arpal · Secretària de docència · docencia@ssibe.cat

Francisco Rodrigo · Coordinador de formació · Hospital de Palamós

Col·laboradors: Montse Cols, Adjunta Servei de Farmàcia Hospital de Palamós

 

Dates del curs:

 

Per determinar

 

Curs adreçat a metges, farmacèutics i infermeres residents de les Unitats Docents ACEBA, Badalona Serveis Assistencials, IDC Salud Hospital Universitari Sagrat Cor, IDC Salud Hospital General de Catalunya, Hospital de Figueres, Mútua de Terrassa, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Corporació Sanitària Clínic-Maternitat.

 

Continguts:


Lectura crítica sobre articles de tractament:

a. Validesa d'una actitud terapèutica

b. Precisió d'una actitud terapèutica

c. Utilitat d'una actitud terapèutica

 

Objectius

Dotar a l’alumne d’eines per al seu treball habitual que li permetin:

 

     •  Estructurar els dubtes que sorgeixin en l’activitat diària, de forma tal que

        pugui realitzar una cerca bibliogràfica tot obtenint resposta als mateixos.

     •  Trobar respostes de forma eficient amb mínima inversió de temps i esforç.

     •  Valorar la solidesa de les respostes trobades.

 

Modalitat

 

El curs s’ofereix en modalitat virtual a través del Campus Virtual de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà https://moodle.ssibe.cat

 

 

Període d'inscripció:

 

Per determinar

 

 

 

 

 

LECTURA CRÍTICA:

METANÀLISI

idc salud - H. U. Sagrat Cor

Dra. Núria Parra Macías

2016-2017

tornar

Període d'inscripció:

 

Per determinar

 

A través de:

 

http://tinyurl.com/apendixfse

 

Més informació:

 

Eva Coloma

idcsalud Hospital Universitari Sagrat Cor

Tel. 93 495 92 87

ecoloma@hscor.com

 

 

CURS:  LECTURA CRÍTICA: METANÀLISI

 

Les fonts d’informació s’han diversificat i amenacen amb adquirir un volum tan important que indueixi a que el professional es refugiï en el conformisme dels coneixements adquirits, sense ser conscient que aquests coneixements caduquen ràpidament.

Aquest curs pretén ajudar el professional a seguir un raonament clínic basat en el fàcil maneig de fonts d’informació actualitzada, per tal que pugui mantenir actualitzats els seus coneixements.

 

Direcció científica:  Dr. Núria Parra Macías

Gestora acadèmica:  Eva Coloma

 

Dates del curs:

 

Per determinar

 

Curs adreçat a metges, farmacèutics i infermeres residents de les Unitats Docents ACEBA, Badalona Serveis Assistencials, IDC Salud Hospital Universitari Sagrat Cor, IDC Salud Hospital General de Catalunya, Hospital de Figueres, Mútua de Terrassa, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Corporació Sanitària Clínic-Maternitat.

 

Continguts:


1. Introducció

2. Identificació de la bibliografia rellevant

3. Valoració de la qualitat dels estudis

4. Síntesi de l’evidència: metanàlisi

5. Interpretació de resultats

6. Tècniques de lectura crítica de metanàlisi

7. Punts clau

 

Objectius

Dotar a l’alumne d’eines per al seu treball habitual que li permetin estructurar els dubtes que sorgeixin en l’activitat diària, de forma tal que pugui:

 

-  Realitzar una cerca bibliogràfica tot obtenint resposta als mateixos.

-  Trobar respostes de forma eficient amb mínima inversió de temps i esforç.

-  Valorar la solidesa de les respostes trobades.

 

Modalitat

 

El curs s’ofereix en modalitat virtual a través del Campus Virtual de idc salud Hospital Universitari Sagrat Cor

http://idcsalud.docencia-husc.com/campus/

 

 

  BIBLIOGRAFIA SANITÀRIA I

idc salud - H. U. Sagrat Cor

Període d'inscripció:

 

Per determinar

 

A través de:

 

https://www.eventbrite.es/e/registro-cursos-competencias-transversales-fse-11439906067

 

 

Més informació:

 

Eva Coloma

idcsalud Hospital Universitari Sagrat Cor

Tel. 93 495 92 87

ecoloma@hscor.com

 

 

Dra. Núria Parra Macías

R 1

 15/02 al 06/03 de 2016

CURS:  BIBLIOGRAFIA SANITÀRIA I

 

Un dels objectius del professional sanitari sempre ha estat mantenir-se  actualitzat. L´aparició de les bases de dades electròniques biosanitàries (Medline, Cochrane, etc.) facilita la identificació dels articles rellevants, sempre i quan la cerca bibliogràfica sigui el màxim d´eficaç. L´experiència i l´instint del metge són  insuficients per a assolir l´eficàcia de la gestió documental si no es coneix i es segueix adequadament les etapes inicials del procés de cerca bibliogràfica.

 

Direcció científica:  Dr. Núria Parra Macías

Gestora acadèmica:  Eva Coloma

 

Dates del curs:

 

Del 15 de febrer al 6 de març de 2016

 

Curs adreçat a metges, farmacèutics i infermeres residents de les Unitats Docents ACEBA, Badalona Serveis Assistencials, IDC Salud Hospital Universitari Sagrat Cor, IDC Salud Hospital General de Catalunya, Hospital de Figueres, Mútua de Terrassa, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Corporació Sanitària Clínic-Maternitat.

 

Objectius:

1. Dotar els professionals de recursos per a la selecció de la millor base de dades electrònica on realitzar la cerca bibliogràfica.

 

2. Conèixer com traduir la pregunta de cerca al llenguatge documental.

 

3. Exercitar estratègies de cerca bibliogràfica.

 

4. Formar els assistents en el procés de cerca d´informació a través de Pubmed, com a paradigma de les bases de dades biosanitàries.

 

Continguts:


Tema1
: Cerca bibliogràfica

 

La cerca bibliogràfica

Etapes de la cerca

Eficàcia de la cerca

 

Tema2: Cerques bibliogràfiques a PubMed/Medline

 

Què és PubMed?

Quina informació hi ha a PubMed?

Com es fa servir PubMed?

Com es trien els termes de cerca?

Com optimitzar els resultats d´una cerca?

Com guardar les estratègies de cerca d´una sessió

Com guardar els resultats d’una cerca

Altres utilitats de PubMed

 

 

Modalitat:

 

El curs s’ofereix en modalitat virtual a través del Campus Virtual de idc salud Hospital Universitari Sagrat Cor

http://idcsalud.docencia-husc.com/campus/

 

 

tornar

  BIBLIOGRAFIA SANITÀRIA II

idc salud - H. U. Sagrat Cor

Període d'inscripció:

Per determinar

 

 

 

A través de:

 

https://www.eventbrite.es/e/registro-cursos-competencias-transversales-fse-11439906067

 

Més informació:

 

Eva Coloma

idcsalud Hospital Universitari Sagrat Cor

Tel. 93 495 92 87

ecoloma@hscor.com

 

 

Dra. Núria Parra Macías

R 1

del 4/04 al 24/04 de 2016

CURS:  BIBLIOGRAFIA SANITÀRIA II

 

Un dels objectius del professional sanitari sempre ha estat mantenir-se  actualitzat. L´aparició de les bases de dades electròniques biosanitàries (Medline, Cochrane, etc.) facilita la identificació dels articles rellevants, sempre i quan la cerca bibliogràfica sigui el màxim d´eficaç. L´experiència i l´instint del metge són  insuficients per a assolir l´eficàcia de la gestió documental si no es coneix i es segueix adequadament les etapes inicials del procés de cerca bibliogràfica.

 

Direcció científica:  Dr. Núria Parra Macías

Gestora acadèmica:  Eva Coloma

 

Dates del curs:

 

del 4/04 al 24/04 de 2016

 

Curs adreçat a metges, farmacèutics i infermeres residents de les Unitats Docents ACEBA, Badalona Serveis Assistencials, IDC Salud Hospital Universitari Sagrat Cor, IDC Salud Hospital General de Catalunya, Hospital de Figueres, Mútua de Terrassa, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Corporació Sanitària Clínic-Maternitat.

 

Objectius:


1. Conèixer els principals estils de citació de les referències bibliogràfiques
en ciències de la salut.

 

2. Presentar les normatives per a citar referències bibliogràfiques segons
l’estil  de Vancouver.

 

3. Presentar les normatives per a citar referències segons l’estil de Harvard.

 

4. Presentar les normatives per a citar referències bibliogràfiques segons
l’estil APA.

 

 

Continguts:


Tema1: L’estil Vancouver


Cites al text

Cites a la bibliografia

Exemples de referència en estil Vancouver

 

Tema2: L’estil de Harvard


Cites al text

Cites a la bibliografia

Exemples de referències en estil Harvard

 

Tema3: L’estil de APA


El Manual de Publicació

Cites al text

Cites a la bibliografia

Exemples de referències en estil APA

 

Modalitat:

 

El curs s’ofereix en modalitat virtual a través del Campus Virtual de idc salud Hospital Universitari Sagrat Cor

http://idcsalud.docencia-husc.com/campus/

 

 

tornar

LECTURA CRÍTICA:    TRACTAMENT

Unitat Docent SSIBE

Dr. José Roman Martínez

R 1

5

 2016 - 2017

tornar

Període d'inscripció:

 

Per determinar

 

A través de:

 

https://www.eventbrite.es/e/registro-cursos-competencias-transversales-fse-11439906067

 

No d'admetrà cap inscripció fora

de termini

CURS:  LECTURA CRÍTICA: TRACTAMENT

 

La pràctica de la medicina ha canviat durant la darrera dècada i la informació ja no resideix únicament en l’expert o en els llibres de text.

Les fonts d’informació s’han diversificat i amenacen amb adquirir un volum tan important que indueixi a que el professional es refugiï en el conformisme dels coneixements adquirits, sense ser conscient que aquests coneixements caduquen ràpidament.

Aquest curs pretén ajudar el professional a seguir un raonament clínic basat en el fàcil maneig de fonts d’informació actualitzada, per tal que pugui mantenir actualitzats els seus coneixements.


Direcció científica:  Dr. Josep Román Martínez

Direcció Tècnica: Sílvia Arpal · Secretària de docència · docencia@ssibe.cat

Francisco Rodrigo · Coordinador de formació · Hospital de Palamós

Col·laboradors: Docents dels centres organitzadors

 

Dates del curs:

 

2016-2017

Curs adreçat a metges, farmacèutics i infermeres residents de les Unitats Docents ACEBA, Badalona Serveis Assistencials, IDC Salud Hospital Universitari Sagrat Cor, IDC Salud Hospital General de Catalunya, Hospital de Figueres, Mútua de Terrassa, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Corporació Sanitària Clínic-Maternitat.

 

Continguts:


Lectura crítica sobre articles de tractament:

a. Validesa d'una actitud terapèutica

b. Precisió d'una actitud terapèutica

c. Utilitat d'una actitud terapèutica

 

Objectius

Dotar a l’alumne d’eines per al seu treball habitual que li permetin:

 

     •  Estructurar els dubtes que sorgeixin en l’activitat diària, de forma tal que

        pugui realitzar una cerca bibliogràfica tot obtenint resposta als mateixos.

     •  Trobar respostes de forma eficient amb mínima inversió de temps i esforç.

     •  Valorar la solidesa de les respostes trobades.

 

Modalitat

 

El curs s’ofereix en modalitat virtual a través del Campus Virtual de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà https://moodle.ssibe.cat

 

 

IDC salud - H.U. Sagrat Cor

Període d'inscripció:

Per determinar

 

Inscripció través de:

http://tinyurl.com/apendixfse

 

Dates del curs:

Del 18 de gener de 2016

al 14 de febrer de 2016

http://idcsalud.docencia-husc.com/campus/

Secretaria Tècnica:

Eva Coloma

Hospital Universitari Sagrat Cor

Tel. 93 495 92 87

ecoloma@hscor.com

 

 

Dra. Núria Parra Macías

R 1

Per determinar

CURS:  PLE: ENTORNS PERSONALS D'APRENENTATGE
EN CIÈNCIES DE LA SALUT Nivell I

 

Un entorn personal d’aprenentatge (PLE – Personal Learning Environment) és un conjunt d’eines, fonts d’informació, connexions i activitats que cada persona fa servir en el seu aprenentatge. La formació continuada en ciències de la salut, depèn en gran mesura de la capacitat i recursos personals per auto-aprendre i mantenir-se actualitzat, alhora que del grau de relacions professionals amb la xarxa de persones que s’integren en el nostre àmbit de coneixement.

Les noves tecnologies han facilitat en gran mesura la capacitat d’establir relacions professionals i explotar el coneixement col·laboratiu. Davant aquest escenari, l’adquisició de competències digitals per a la construcció d’entorns personals d’aprenentatge sòlids és una necessitat en els programes de Formació Sanitària Especialitzada.

 

Direcció científica:  Dr. Núria Parra Macías

Gestora acadèmica:  Eva Coloma

 

Dates del curs: per determinar

 

Curs adreçat a: metges i metgesses, infermers i farmacèutics residents.

 

Objectius:


1. Sensibilitzar els professionals sobre la importància de l’aprenentatge continuat en ciències de la salut i l’auto-formació.

2. Introduir els conceptes bàsics dels entorns personals d’aprenentatge.

3. Donar a conèixer eines de la web social per a gestionar informació sanitària i crear continguts en col·laboració.

4. Potenciar l’habilitat per a construir relacions professionals a través de la tecnologia 2.0.

 

Continguts:

 

Tema 1: Introducció

 

Entorn Personal d’Aprenentatge (PLE)

Eines 2.0 dels PLE productius

Xarxes Personals d’Aprenentatge (PLN)

 

Tema 2: Fonts, organització i gestió de la informació

 

Feedly, Diigo i Pocket

Evernote i Dropbox

Symbaloo

 

Tema 3: Creació I col·aboració en producció de continguts

 

GDrive I Skitch

Twitter

Cas clínic 2.0

Debat social a Twitter

 

 

Modalitat: El curs s’ofereix en modalitat virtual a través del Campus Virtual de l’Hospital Universitari Sagrat Cor:

http://idcsalud.docencia-husc.com/campus/

 

 

 

PLE · Entorns Personals d’Aprenentatge en Ciències de la Salut – Nivell I

tornar

LECTURA CRÍTICA:

DIAGNÒSTIC

Unitat Docent SSIBE

Dr. José Roman Martínez

R 1

5

14 de novembre de 2016

 

tornar

Període d'inscripció:

 

El curs s’ofereix en modalitat virtual a través del Campus Virtual de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà
https://moodle.ssibe.cat

 

Període d’inscripció:

 

del 4 al 10 de novembre de 2016

 

Inscripcions:

https://www.eventbrite.es/e/registro-cursos

-competencias-transversales-fse-11439906067

 

No s’admetran inscripcions fora termini

 

Dates del curs: del 14 de novembre al 4 de desembre de 2016

 

 

CURS:  LECTURA CRÍTICA: DIAGNÒSTIC

 

La pràctica de la medicina ha canviat durant la darrera dècada i la informació ja
no resideix únicament en l’expert o en els llibres de text.

Les fonts d’informació s’han diversificat i amenacen amb adquirir un volum tan important que indueixi a que el professional es refugiï en el conformisme dels coneixements adquirits, sense ser conscient que aquests coneixements caduquen ràpidament.

Aquest curs pretén ajudar el professional a seguir un raonament clínic basat en
el fàcil maneig de fonts d’informació actualitzada, per tal que pugui mantenir actualitzats els seus coneixements.

 

A qui s’adreça el curs?

 

El curs està adreçat a metges, farmacèutics i infermeres Residents de les Unitats Docents

 

• ACEBA

• Badalona Serveis Assistencials

• Capio Hospital Universitari Sagrat Cor

• Capio Hospital General de Catalunya

• Corporació Sanitària Clínic

• Hospital de Figueres

• Mútua de Terrassa

• Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà

 

Objectius:

 

Dotar a l’alumne d’eines per al seu treball habitual que li permetin:

 

• Estructurar els dubtes que sorgeixin en l’activitat diària, de forma tal que pugui realitzar una cerca bibliogràfica tot obtenint resposta als mateixos.

• Trobar respostes de forma eficient amb mínima inversió de temps i esforç.

• Valorar la solidesa de les respostes trobades.

 

Continguts:

 

Lectura crítica sobre articles de diagnòstic:

 

a. Validesa d’una prova diagnòstica

b. Precisió d’una prova diagnòstica

c. Utilitat d’una prova diagnòstica

 

 

 

 

RCP BÁSICA

Unitat Docent SSIBE

Dr. José Roman Martínez

R 1

5

14/11 al 4/12 de 2016

 

tornar

Període d'inscripció:

 

El curs s’ofereix en modalitat virtual a través del Campus Virtual de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà
https://moodle.ssibe.cat

 

Període d’inscripció:

 

del 4 al 10 de novembre de 2016

 

Inscripcions:

https://www.eventbrite.es/e/registro-cursos

-competencias-transversales-fse-11439906067

 

No s’admetran inscripcions fora termini

 

Dates del curs: del 14 de novembre al 4 de desembre de 2016

 

 

CURS:  LECTURA CRÍTICA: DIAGNÒSTIC

 

La pràctica de la medicina ha canviat durant la darrera dècada i la informació ja no resideix únicament en l’expert o en els llibres de text.

Les fonts d’informació s’han diversificat i amenacen amb adquirir un volum tan important que indueixi a que el professional es refugiï en el conformisme dels coneixements adquirits, sense ser conscient que aquests coneixements caduquen ràpidament.

Aquest curs pretén ajudar el professional a seguir un raonament clínic basat en el fàcil maneig de fonts d’informació actualitzada, per tal que pugui mantenir actualitzats els seus coneixements.

 

A qui s’adreça el curs?

 

El curs està adreçat a metges, farmacèutics i infermeres Residents de les Unitats Docents

 

• ACEBA

• Badalona Serveis Assistencials

• Capio Hospital Universitari Sagrat Cor

• Capio Hospital General de Catalunya

• Corporació Sanitària Clínic

• Hospital de Figueres

• Mútua de Terrassa

• Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà

 

Objectius:

 

Dotar a l’alumne d’eines per al seu treball habitual que li permetin:

 

• Estructurar els dubtes que sorgeixin en l’activitat diària, de forma tal que pugui realitzar una cerca bibliogràfica tot obtenint resposta als mateixos.

• Trobar respostes de forma eficient amb mínima inversió de temps i esforç.

• Valorar la solidesa de les respostes trobades.

 

Continguts:

 

Lectura crítica sobre articles de diagnòstic:

 

a. Validesa d’una prova diagnòstica

b. Precisió d’una prova diagnòstica

c. Utilitat d’una prova diagnòstica

 

 

 

 

apendix 2014

DISSENY DE LA INFORMACIÓ I GRÀFICA: acladera@eapsardenya.cat