Programa transversal de formació online pels residents de Ciències de la Salut

Unitat Docent ACEBA

Cap d'estudis: Albert Casasa Plana

Secretària: Araceli Bergillos Muñoz

Adreça electrònica: abergillos@eapsardenya.cat

Tel. 93 567 43 80

www.udaceba.cat

 

Unitat Docent MFIC Badalona Serveis Assistencials

Cap d’Estudis: Dr. Josep Anton González Ares

Secretària: Mercè Massó Pedragosa

Adreça electrònica: mmasso7@bsa.cat

Tel. 93 163 98 03

www.bsa.cat

 

Hospital Universitari Sagrat Cor

Cap d’Estudis: Dra. Núria Parra Macías

Secretària: Eva Coloma Galdós

Adreça electrònica: ecoloma@hscor.com

Tel. 93 322 11 11

www.docencia-husc.com

 

idcsalud – Hospital General de Catalunya

Cap d'estudis: Dr. Josep Albert Balaguer Santamaria

Secretària: Carmen Liébana Melero

Adreça electrònica: cliebana@hgc.es

Tel. 93 565 60 00

www.hgc.es

 

Hospital de Figueres

Cap d'estudis: Armand Grau Martín

Secretària: Marina Garí Abelaira

Adreça electrònica: mgari@salutemporda.cat

Tel. 972 501 400

www.consorci.org/associats/directori/fundacio-salut-emporda/hospital-de-figueres

 

Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) - Palamós

Cap d'estudis: Dídac Ettinghausen

Secretària: Sílvia Arpal Sánchez

Adreça electrònica: sarpal@ssibe.cat

Tel. 972 609 219

www.ssibe.cat

 

Unitat Docent Mútua de Terrassa

Cap d'estudis: Montserrat Gavagnach Bellsolà

Secretària: Núria Cadenet Artalejo

Adreça electrònica: ncadenet@mutuaterrassa.es

Tel. 93 589 11 22

www.mutuaterrassa.cat

 

Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària CLÍNIC-MATERNITAT

Cap d'estudis: Marta Navarro González

Secretària: Glòria Ballart

Adreça electrònica: gballart@clinic.ub.es

Tel. 93 227 99 24

www.capborrell.cat

 

 

apendix 2014