Programa transversal
de formació online pels residents de Ciències
de la Salut

PRESENTACIÓ

El programa de competències transversals és una iniciativa de treball en comú de diverses Unitats Docents de Catalunya. Permet saltar-se la dificulat de sincronitzar horaris dels residents o especialistes en formació amb programes assistencials molt diversos i centres docents múltiples.

 

Incrementa la possibilitat de complir el programa formatiu. Es tracta d'un programa virtual, sobre plataforma Moodle, comuna per a tots els nostres residents.

 

Conté la programació bàsica i comuna per a diverses especialitats mèdiques i/o d'infermeria com per exemple: Reanimació cardiopulmonar bàsica, lectura crítica i bibliografia sanitària.

 

El projecte permet compartir l'experiència de professionals docents, generar materials més àgilment i millorar-ne la qualitat sense associar una inversió addicional del temps que actualment s'està dedicant a aquest programa.

 

A més, la virtualització incrementa el grau de seguiment de cursos, ja que fa compatible l’aprenentatge assistencial amb competències transversals, independentment dels horaris presencials que exigeixi cada especialització. 

Consulta el directori de cursos 2016-2017

 

 

 

 

 

Avisos

apendix 2014